Teaching

This page is no longer updated. VU students, please use Canvas. 

Právnická fakulta UK, Teorie národního hospodářství I

Jak tuto stránku používat:
Tato stránka slouží jako podpůrný materiál pro studenty předmětu THN I. Níže jsou zadány sady úkolů k vyřešení a literatura pro jednotlivé studijní skupiny. Sady úkolů a literatura se mohou v průběhu semestru mezi skupinami lišit z důvodu rozdílného počtu cvičení. Zadání se na této stránce objeví vždy týden před konáním následujícího semináře společně s výsledky kvízu z posledního semináře. Mohou nastat situace, kdy je zadaná práce k přednášce, která ještě neproběhla, ale proběhne do konání semináře. V takovém případě bude sada úkolů a literatura k této přednášce k dispozici v SIS/moodle po jejím konání. 

Zadání sad úkolů k vyřešení a studijní literatury pro semináře

Skupina Asie (paralelka 14)
 • seminář 1: 26. února, sada úkolů a literatura k přednášce č. 1
 • seminář 2: 12. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 2 + 3
 • seminář 3: 26. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 4
 • seminář 4: 9. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 5
 • seminář 5: 23. dubna sada úkolů a literatura k přednášce č. 6
 • seminář 6: 7. května sada úkolů a literatura k přednášce č. 7
Skupina Amerika (paralelka 7)
 • seminář 1: 27. února, sada úkolů a literatura k přednášce č. 1
 • seminář 2: 13. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 2 + 3
 • seminář 3: 27. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 4
 • seminář 4: 10. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 5
 • seminář 5: 24. dubna sada úkolů a literatura k přednášce č. 6
 • seminář 6 si můžete nahradit (bez kvízu) 7. května v paralelce Asie či v tomto týdnu u jiných cvičících. 
Skupina Afrika (paralelka 13)
 • seminář 1: 5. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 1
 • seminář 2: 19. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 2 + 3
 • seminář 3: 2. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 4
 • seminář 4: 16. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 5
 • seminář 5: 30. dubna sada úkolů a literatura k přednášce č. 6
 • seminář 6 si můžete nahradit (bez kvízu) 7. května v paralelce Asie či v tomto týdnu u jiných cvičících. 
Skupina Evropa (paralelka 8)
 • seminář 1: 6. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 1
 • seminář 2: 20. března, sada úkolů a literatura k přednášce č. 2 + 3
 • seminář 3: 3. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 4 + kapitola 6-7 a příklady 6.2 a 7.6 z učebnice
 • seminář 4: 17. dubna, sada úkolů a literatura k přednášce č. 5 (příklady 1 a 3 by vám již měly být povědomé z minulého cvičení) + sada úkolů k přednášce 6 (dostupná pouze v aj, česká verze bude k dispozici bohužel až v úterý před seminářem)
 • seminář 6 si můžete nahradit (bez kvízu) 7. května v paralelce Asie či v tomto týdnu u jiných cvičících. 
Tematické okruhy a koncepty, kterým byste měli rozumět:
 • principy ekonomie
 • oportunitní náklady
 • utopené náklady
 • klesající výnosy z produkce
 • hranice produkčních možností
 • poptávka, nabídka, tržní rovnováha
 • elasticita
 • přebytek spotřebitele, přebytek výrobce
 • ztráta mrtvé váhy
 • minimální cena, cenový strop
 • zdanění, dotace
 • externalita
 • rivalita, vylučitelnost
 • dokonalá konkurence
 • monopol
 • optimalizace
Na zápočet máte dva opravné pokusy (tedy tři celkem). 
Ĉ
Hana Smrčková,
7 May 2019, 01:45
Comments